คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T23:58:50+07:00
การเขียนแสดงความคิดด้วยเหตุผลอาจจะแย้งกันรหือเห็นด้วยกับเหตุผลนั้นๆก็ได้