คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-16T21:40:57+07:00
คำตอบที่ 1 สุนัขกินหญ้าเพราะป่วย  
คำตอบที่ 2 สุนัขกินหญ้าเพราะต้องการแร่ธาตุและไฟเบอร์ 
คำตอบที่ 3 สุนัขกินหญ้าเพราะสัญชาติญาณ
คำตอบที่ 4 สุนัขกินหญ้าเพราะต้องการสำรวจอาณาเขต
คำตอบที่ 5 สุนัขกินหญ้าเพราะอยากกิน 
2014-02-16T21:43:51+07:00
เพราะสุนัขป่วยจึงต้องกินหญ้าเพื่อรักษาอาการป่วย