โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงานชายต่อคนงานหญิงเป็นอัตราส่วน7:10 ถ้าโรงงานแห่งนี้มีคนงานทั้งหมด289คน โรงงานแห่งนี้มีคนงานหญิงกี่คน

1

คำตอบ

  • oyozumi
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-23T03:31:31+07:00
ชาย:หญิง:ทั้งหมด
7:10:17
x:y:289
y=(10คูณ289)หาร17
หรือเทียบบัญญัติไตรยางค์เอาก็ได้ครับ
มีคนงาน 17 จะมีคนงานทั้งหมด 289 คน
ถ้ามีคนงานหญิง 10 จะมีคนงานหญิง (289*10)/17
ตอบ169.999ประมาณ170 คน