คำตอบ

  • pairwa
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-02T08:37:58+07:00
เขียนชื่อเราก่อน และเขียนว่า เรานิสัยอย่างไร เรารู้สึกกับเขาอย่างไร
และนัดเขาไปที่ใด
เริ่มว่า
เขียนสิ่งที่เราอยากบอกมากที่สุด แล้วบอกว่าเราคือใคร ถ้าเขาสนใจเรา เขาก็จะตามหาเราเอง