การลดการใช้ ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายยาก ลดการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก ลดการใช้กระดาษ ถึงแม้การผลิตกระดาษในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ป่าปลูก แต่เมื่อมองโดยรวมแล้วหากลดการาตัดต้นไม้ได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อโลกมากกว่า ดังนั้นหากต้องการช่วยโลกหายร้อนต้อง “ลดการใช้”

1

คำตอบ

  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T23:46:19+07:00
แต่ตอนนี้การผลิต โฟมที่มาจากขยะก็มีแล้วใช่ไหมครับ เพราะ ในการผลิตโฟมที่มีโพลี่ยูรีเทนอยู่สามารถใช้กล้วยมาทดแทนในการผลิตได้ (ผมเคยเห็นโครงงานของรุ่นพี่ที่โรงเรียนหน่ะครับ)