คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-20T00:03:06+07:00
ไทยเรารับวัฒนธรรมมาจากหลายๆชาติค่ะ หลักๆจะมีจีนและอินเดีย