คำตอบ

  • Pat
  • มือใหม่
2013-12-26T16:16:48+07:00
ถ้าให้อธิบายสั้นๆ DNA ย่อมาจาก "Deoxyribonucleic Acid" (กรดไดออกซีไรโบนิวคลีอิก) และ RNA ย่อมาจาก "Ribonucleic Acid" (กรดไรโบนิวคลีอิก)
DNA มีรูปร่างเป็นเกลียวคู่ ส่วน RNA ไม่ได้เป็นเกลียวคู่ และทิศทางการสังเคราะห์จะเป็นดังนี้ DNA -> ถอดรหัสเป็น RNA-> แปลงเป็น Protein และสร้างเป็นร่างกายของคุณ