คำตอบ

  • meeyok
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-17T13:34:21+07:00
16 ค่ะ จากที่ลองคำนวณดูแล้ว ยังไงก็ลองหาคำตอบดูว่าได้เท่านี้หรือเปล่านะคะ
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T14:42:30+07:00
A:b ก็คือ a/b
a/b = 2/5
b=5a/2 ...(1)

b/c = 11
b=11c
5a/2=11c
c=5a/22 ...(2)

จาก (1) และ (2)
a(b+c) = a(5a/2+5a/22) = a(60a/22) ...(3)

2b = 2(5a/2) = 10a/2 ...(4)

เอา (3) หาร (4)
= 6a/11

ถ้าทำในรูป c ก็จะได้ 12c/5