ช่วยแปลการทดลองเป็นภาษาอังกฤษ


ขวดเป่าลูกโป่ง
ก๊าซเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นและมีอยู่ได้โดยจับมันไว้ในลูกโป่ง อย่างการทดลองนี้ไง

สิ่งที่ต้องใช้

1. ขวดแก้วเตี้ย
อย่างขวดน้ำส้มสแปลช 1 ขวด


2. ลูกโป่ง
1 ใบ


3. ผงฟู
(เบกกิ้งโซดา) 5 ช้อนโต๊ะ


4. น้ำส้มสายชู

วิธีทดลอง

1.
เป่าลูกโป่งให้ยืดตัวก่อนทดลองสัก 2
รอบ


2.
ใส่เบกกิ้งโซดา ลงในขวดแก้ว


3.
เติมน้ำส้มสายชูลงไป


4.
ครอบลูกโป่งลงบนปากขวด


เพราะอะไรกันนะ เมื่อเบกกิ้งโซดา
ทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ขึ้นก๊าซเบากว่าอากาศ
จึงลอยสูงขึ้น เมื่อมีก๊าซมากๆก็จะดันลูกโป่งให้พองออกได้


เบกกิ้งโซดา (Baking Soda) มีชื่อทางวิทย่ศาสตร์ว่า โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium
Bicarbonate) หรือที่คุณแม่เรียกว่า ผงฟู นั่นเอง

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T14:21:41+07:00
อาจมีความผิดพลาดนะครับ
Bottle blow (balloon)

Gas is unseen but we knew that it's exist and can be catch it into balloon. Such as this experiment.

Requirement
1. 1 low-shaped bottle, such as Splash's orange juice bottle.
2. 1 Balloon.
3. 5 tablespoons Baking soda (Sodium Bicarnonate).
4. Vinegar.

Methed
1. Blow the balloon to make it be expand 2-3 times.
2. Put baking soda into the bottle.
3. Put some vingar into the bottle.
4. Put the ballon on the top of bottle.

What's happen!! The chemical reaction between baking soda and vinegar is carbondioxide gas. Because it is lighter than air, it will be transfer to the balloon. When there is much gas, it will push the balloon to inflate it.

Baking soda's scientific name is Sodium Bicarbonate or Phong-Foo in Thai.
2014-02-17T20:06:53+07:00
Bottle blowGas is something we can not see but we know it happens and exists by capturing it in a balloon. I like this experiment
What does it take
One . Squat glass bottlesA bottle of orange juice Splash 1 bottle.
Two . Balloons1 piece
Three . Baking powder( Baking soda) 5 tbsp .
Four . Vinegar
experimentation
One .Blowing balloons to stretch before a second trial .around
Two .Put baking soda into a glass jar .
Three .Vinegar to fill
Four .Balloons onto the bottle cap
What it When baking sodaVinegar will react with carbon dioxide at the gas lighter than air.Thus rising When there is much gas , it will push the balloon to inflate it.
Baking Soda (Baking Soda) is the name of ergonomics that switch . Sodium Bicarbonate (SodiumBicarbonate) , or that your mother called baking it.