บริษัที่มีการควบรวมกิตการในแนวตั้งมีบริษัทอะำไรบ้าง ยกตัวอย่างมาพร้อมอธิบายลักษณะของธุรกิจ
บริษัทที่มีการควบรวมกิจการในแนวนอนมีบริษ่ัทอะไรบ้าง ยกตัวอย่่างมาพร้อมอธิบยลักษณะของธุรกิต
บริษัทที่มีการควบรวมกิจการแบบผสมมีบริษัทอะไรบ้าง ยกตัวอย่า่งมาพร้อมอธิบายลักษณะของกิจการ

1

คำตอบ

  • ruffinya
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T22:33:01+07:00
ในแนวตั้ง.....PTTAR>บมจ. ปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย  ที่มีการซื้อหู้นจากบริษัท เชลล์ ที่เกี่ยวกับ โรงกลั่นน้ำมัน RRC  ทำให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อให้เกิดผลดี เพราะ  ปตท.  เป็นบริษัทที่ซื้อน้ำมันดิบจากต่างประเทศ  และมีปั๊มน้ำมัน  แต่ยังต้องให้ผู้อื่นกลั่นน้ำมันที่ได้จากน้ำมันดิบ  แล้วถึงจะนำไปจำหน่ายได้ ดังนั้น การมีโรงกลั่นเพิ่มจะทำให้ธุรกิจครบวงจร  ไม่สะดุดในการดำเนินการทางธุรกิจ
ในแนวนอน....
สายการบินอเมริกา เวสต์ และยูเอส แอร์เวยส์

(1) การควบรวมกิจการในแนวนอน (Horizontal Merger) การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทซึ่งผลิตและขายสินค้าเหมือนกัน นั่นคือ ระหว่างบริษัทที่แข่งขันกัน การควบรวมกิจการในแนวนอน ถ้าหากมีผลต่อขนาดอาจลดการแข่งขันในตลาดแล้วองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันมักจะทบทวนอีกครั้ง การควบรวมกิจการในแนวนอนอาจถูกมองเป็นการรวมกันในแนวนอนของบริษัทในตลาดหรือข้ามตลาด(2) การควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (Vertical Merger) การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทซึ่งดำเนินการในขั้นตอนการผลิตที่ต่างกัน เช่น จากวัตถุดิบไปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อการจัดจำหน่าย ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตเหล็กกล้าควบกิจการกับผู้ผลิตแร่เหล็ก ตามปกติการควบรวมกิจการในแนวดิ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพแม้ว่าบางครั้งจะมีผลลดการแข่งขัน(3) การควบรวมกิจการแบบผสม (Conglomerate Merger) การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่นระหว่างผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทผลิตอาหาร--