คำตอบ

2014-02-21T08:36:24+07:00
เป็นการหงายข้อมือตีลูก โดยให้มือด้านฝ่ามือหันไปข้างหน้า