ความคิดเห็นถูกลบออกแล้ว
ความคิดเห็นถูกลบออกแล้ว

คำตอบ

2014-02-17T20:21:06+07:00
 1. เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 

             2. เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง 

             3. เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ 

             4. เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง 

             5. เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ 

             6. เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง 

             7. เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน 

             8. เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน

             คำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด
^^ วิธีการเขียนมีแค่นี้แหละครับ


  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T13:58:00+07:00
1อ่านแล้วต้องทำให้คนอ่านสนใจอาจตั้งเป็นคำถามแล้วโยงให้เข้าสู่เรื่องก็ได้
2ต่อมาให้เขียนว่าเราเขียนเกี่ยวกับอะไร
3ในตอนสุดท้ายอาจเขียนขอบคุณผู้ที่ทำให้งานเสร็จได้
***ไม่จำเป็นต้องเขียนว่าหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย