ทฤษฎีการบริการ
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1

คำตอบ

  • Phara
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-21T17:00:23+07:00
บุคลากรมีความพร้อม ความเต็มใจที่จะบริการ น่าเชื่อถือ เป็นมิตรแก่ผู้รับบริการ
กระบวนการให้บริการเป็นระบบ สะดวกต่อการเข้ารับบริการ
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่เหมาะสม มีความสะดวก อุปกรณ์พร้อมสำหรับการให้บริการ

(มั้งคะ ^_^ )