ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งใจว่า
เขาจะเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นเป็น3% ของยอดขายเดิมทุกไตรมาส
ถ้าขณะที่เขาวางแผนเขาทำยอดขายได้300,000บาทในหนึ่งไตรมาส
เมื่อครบสองปีเขาควรจะทำยอดขายได้เท่าใด

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T18:54:39+07:00
ไตรมาสที่ 1 ให้เป็น a₁ = 300000 บาท
ไตรมาสที่ 2 ให้เป็น a₂ = a₁+(103a₁/100) = 103a₁/100
ไตรมาสที่ 3 ให้เป็น a₃ = a₂+(103a₂/100) = 103a₂/100 = (103/100)²a₁

1 ปีมี 4 ไตรมาส ดังนั้น 2 ปีมี 8 ไตรมาส
ดังนั้นหาไตรมาสที่ 8 มียอดเท่าไร
a₈=(103/100)⁸(300000)
a=380031.02 บาท