คำตอบ

2014-01-19T16:41:27+07:00
น้ำเลือด ( พลาสม่า ) เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด
2014-01-24T23:33:24+07:00
ฮีโมโกลบิน ธาตุเหล็ก น้ำ O2 Co2 ฯลฯ
แต่สารสำคัญที่ขาดไม่ได้ในเลือดคือ ฮีโมโกลบิน ค่ะ เพราะเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลืดแดง มีส่วนสำคัญในการลำเลียง O2 ไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึม