คำตอบ

2014-02-17T17:53:16+07:00
ตบเมียตบแม่ย้ำ                      ค่ำเช้า
เย็นย่ำตบด้วยเหล้า                 ฮิฮ้า
นอนบ่อนพนันเล้า                    สุมมั่ว
อย่าด่าว่าชั่วถ้า                       ลูกนั้นทรามตาม
  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-17T18:00:18+07:00
๐ หนาวเอยหนาวยิ่งโอ้ อกหนาว
ใดห่มมิคลายราว ป่วยไข้
หวามทรวงหวั่นระนาว ทุกข์หน่วง
หนักจิตพิษหมองไหม้ อกร้าวหนาวไฉน 
ประมาณนี้