คุณคิดว่า " ถ้าเด็กไทยพูดภาษาไทยไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร " ช่วยหน่อย นะค่ะ

2

คำตอบ

2014-02-17T17:57:36+07:00
2014-02-17T18:01:24+07:00
ภาษาจะถูกบิดเบือนไปเรื่อยๆ
จนในที่สุดก็จะกลายเป็นศัพท์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ศัพท์เดิม
ซึ่งคำศัพท์เดิมที่ใช้มาเป็นร้อยปีและสวยงามก็จะหายไป