คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T18:33:23+07:00
ขอความกรุณาแยกข้อจะดีมากครับ เพราะถ้าต้องการวิธีทำ จะต้องใช้เวลาพิมพ์ต่อข้อ ยาวมาก
ข้อที่คำตอบติดกรณฑ์ ใช้สูตร x=(1/2a)(-b-+√(b²-4ac)) หรือ ใช้กำลังสองสมบูรณ์ วิธีทำแต่ละบรรทัดจะยาวมากเช่นกัน

ในครั้งนี้ เลยขอเป็นคำตอบแล้วกันนะครับ

1) x= (1/2)(5-√33)
x= (1/2)(5+√33)

2) x=2+√11
x=2-√11

3) x=(-7/2)(1-√109)
x=(-7/2)(1+√109)

4) x=1+√3
x=1-√3

5) x=2, -6