คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T18:16:04+07:00
ทอเรียม (Thorium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 90 สัญลักษณ์ คือ Th
โพรแทกทิเนียม (Protactinium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 91 สัญลักษณ์ คือ Pa
ยูเรเนียม (Uranium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 92 และสัญลักษณ์ คือ U 
เนปทูเนียม (Neptunium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 93 สัญลักษณ์ คือ Np
พลูโทเนียม (Plutonium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 94 สัญลักษณ์ คือ Pu
อะเมริเซียม (Americium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 95 สัญลักษณ์ คือ Am 
คูเรียม (Curium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 96 สัญลักษณ์ คือ Cm 
เบอร์คีเลียม (Berkelium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 97 สัญลักษณ์ คือ Bk
แคลิฟอร์เนียม (Californium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 98 สัญลักษณ์ คือ Cf 
ไอน์สไตเนียม (Einsteinium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 99 สัญลักษณ์ คือ Es
เฟอร์เมียม Fermium) คือธาตุที่มีเลขอะตอม 100 สัญลักษณ์ คือ Fm