คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-17T18:24:11+07:00
อันตรภาคชั้น (Class Interval) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ชั้น หมายถึง ช่วงของคะแนนในแต่ละพวกที่แบ่ง
    -อันตรภาคชั้นต่ำสุด หมายถึง อันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดอยู่
    -อันตรภาคชั้นสูงสุด หมายถึง อันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดอยู่
    -อันตรภาคชั้นต่ำกว่า หมายถึง อันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่า
    -อันตรภาคชั้นสูงกว่า หมายถึง อันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่ามากกว่า

#ใช่อันนี้มั้ยคะ? วิชาสถิติ(คณิต)รึเปล่าคะ?
  • tangmo4
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-17T18:28:37+07:00
เป็๋นการนำเสนอข้อมูลอีกอย่างหนึ่ง โดยนำข้อมูลมาแบ่งออกเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงของข้อมูลที่แบ่งเรียกว่า อันตรภาคชั้น