ประเทศที่กำลังพัฒนาคืออะไร? ยกตัวอย่างประเทศที่กำลังพัฒนา 5 ประเทศ

1

คำตอบ

2013-12-26T16:39:05+07:00
ไทย ลาว เขมร พม่า เวียดนาม
คือประเทศที่ทำการเกษตรเป็นหลักและต้องการเปลี่ยนจากการเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับชีวิตให้เทียมกับประเทศตะวันตกที่พัฒนาด้วยอุตสาหกรรม แต่ทุนในการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมมีน้อย เพราะรายได้หลักอยู่ที่ผลผลิตทางการเกษตร จึงจำต้องกู้ยีมเงินระหว่างประเทศ หรือเร่งระดมนายทุนต่างชาติมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศให้มากขึ้น จึงถือเป็นช่วงที่กำลังพัฒนานั่นเอง