มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก มีคือมุมชนิดได

2
ไม่รุอ่ะ
สัสหนิ
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่า
หวาน

คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-17T18:30:46+07:00
มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน แต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก มีมุมปาน เเละมุมแหลม
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T19:48:24+07:00