คำตอบ

  • oooazx
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-17T18:35:29+07:00
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมด้านขนาน
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
สี่เหลี่นมคางหมู
สี่เหลี่ยมรูปว่าว 
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

2014-02-17T19:49:56+07:00
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน