ตอบเร็จกว่านี้ได้ไหมค่ะ

คำตอบ

  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T22:43:56+07:00
เกี่ยวข้องกับตัวเรา เนื่องจากสถาบันสังคมเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ตั้งขึ้นและปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นที่ยอมรับในสังคม ประเพณีต่าง ๆ สถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น     และเราก็ต้องปรับตัวเพื่ออยู่ในสถาบันสังคมนี้ให้ได้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ สถาบันสังคมจึงเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นอย่างมาก