ช่วงแรกที่ชาติตะวันตกเข้ามามีจุดประสงค์อะไรต่างจากช่วงหลังอย่างไร
- ใครให้คำตอบได้บ้างครับ จะเอาไปทำการบ้าน ง่ะ ผมอยู่ ม.1

2

คำตอบ

2014-02-17T19:41:41+07:00
ชาวตะวันตกเข้ามาาติดต่อค้าขายในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2054 เนื่องจากโปรตุเกสยึดครองหัวเมืองมะละกาได้เมื่อรู้ว่าเคยเป็นของอยุธยามาก่อนจึงได้ส่ง ทูตมาเจริญสัมพันธไมตรี โดยไทยอำนวยความสะดวกในการค้าและเผยแผ่ศาสนาและโปรตุเกสรับจัดหาปืนและกระสุนดินดำให้ฝ่าย อยุธยาความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมเมื่อฮอลันดามาค้ากับอยุธยาจึงก่อความวุ่นวายและถูกปราบปรามสมัยพระเจ้าปราสาททอง ความสัมพันธ์จึงเสื่อมลง ครับผม
2014-02-19T00:16:05+07:00
ส่วนใหญ่จะเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยครับ การเจริญสัมพันธไมตรีส่วนใหญ่จะตามมาด้วยข้อตกลงในการค้าขาย การเก็บภาษี หรือการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างพระคลังเก็บสินค้า เช่น ชาวต่างชาติต้องการสิ่งของจำพวก นอแรด ไม้กฤษณา เครื่องเทศ มูลค้างคาว(ดินปืน) อาจจะมาเเลกด้วยอาวุธยุทโธปกรณืเครื่องสงครามรบครับ