พยัญชนะกลุ่มที่หนึ่งของภาษาจีนไม่มีตัวใดอยู่ในกลุ่ม(มีให้เลือก)
ก.ป
ข.ง
ค.ต
ง.ม

2

คำตอบ

2014-02-17T19:24:07+07:00
น่าจะ ข. ค่ะ #ไม่ค่อยแน่ใจนะคะ
2014-02-17T19:30:27+07:00
ข ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะ เหมือนจะเคยเรียนมาแต่จำไม่ค่อยได้คะ