การที่เกิด สุริยุปราคา เกิดจากสาเหตุใด ได้ 5 คะแนน
คำถามที่2 การที่ จันทรุปราคา เกิดจากสาเหตุ 5 คะแนน

2

คำตอบ

2014-02-17T19:30:15+07:00
สาเหตุการเกิดสุริยุปราคา สุริยุปราคาเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาพื้นโลก ทำให้พื้นที่บนโลกบริเวณใต้เงาของดวงจันทร์มืดลง เรียกกันง่ายๆว่า สุริยุปราคา คือการที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาบังดวงอาทิตย์นั้นเอง จะเกิดเมื่อ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน บนพื้นระนาบ (พื้นราบ) เดียวกัน โดยดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์
สาเหตุของการเกิดจันทรุปราคา  จันทรุปราคาจะเกิดขึ้นในคืน วันเพ็ญขึ้น 14-15 ค่ำและคืนวันแรม 1 ค่ำ โดยเหตุที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ถ้าทางโคจรของดวงจันทร์มาอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์แล้ว โลกจะบังแสงสว่างที่ดวงอาทิตย์ส่องไปยังดวงจันทร์เสีย คงทอดแต่เงาดำมหึมาเคลื่อนไปทับดวงจันทร์ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไป หรือไม่ก็ถูกบังลับหายไปทั้งดวง หรือไม่ก็ปรากฏเป็นวงแหวนแสงสว่างลอยอยู่บนท้องฟ้า


2014-02-17T20:24:31+07:00
สาเหตุการเกิดสุริยุปราคา          สุริยุปราคาเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาพื้นโลก ทำให้พื้นที่บนโลกบริเวณใต้เงาของดวงจันทร์มืดลง เรียกกันง่ายๆว่า สุริยุปราคา คือการที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาบังดวงอาทิตย์นั้นเอง จะเกิดเมื่อ ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน บนพื้นระนาบ (พื้นราบ) เดียวกัน โดยดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์
เอ้ๆ คุณก๊อปนิแต่ ก๊อป ไม่เป็นไร เก็บไว้เป็นความรู้ครับ