คำตอบ

2014-02-17T19:41:53+07:00
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย             การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิม โดยผ่านจุดสมดุลเสมอ และมีความเร่งของการเคลื่อนที่แปรผันตรงกับกับการกระจัดแต่มีทิศตรงกันข้าม  ตัวอย่างของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ได้แก่  การเคลื่อนที่แบบลูกตตุ้มนาฬิกา  การเคลื่อนที่ของมวล ที่ติดปลายสปริง  เป็นต้น การเคลื่อนที่แบบ S.H.M ของมวลที่ติดปลายสปริง มีลักษณะดังต่อไปนี้ •  เป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไป กลับมา ซ้ำรอยเดิม •  ไม่มีการสูญเสียพลังงาน เป็นการเปลี่ยนรูประหว่างพลังงานศักย์ยืดหยุ่นกับพลังงานจลน์ •  แรงดึงกลับ (ความเร่ง) มีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดแต่มีทิศตรงข้าม •  แอมพลิจูด ( Amplitude) คือ ขนาดการกระจัดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบ S.H.M. มีค่าคงตัวเป็นจุดที่วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์ และพลังงานศักย์ยืดหยุ่นมากที่สุดของลวดสปริงเท่านั้น ถูกเขียนแทนด้วย สัญลักษณ์ A •  คาบ (Period) คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ T •  ความถี่ (Frequency) คือ จำนวนรอบที่ได้ใน 1 วินาที ถูกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก เช่น การเคลื่อนที่ของมวลติดปลายสปริง การเคลื่อนที่แกว่งไปมาของลูก
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T21:10:46+07:00
- การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม
- การเคลื่อนที่ของสปริงที่มีการห้อยน้ำหนักอยู่