คำตอบ

2014-02-17T20:05:54+07:00
(7+4)×((6-5)³+8)=99
นำ 7+4 แล้วพักไว้ก่อน นำ 6-5 =1 ทั้งหมดยกกำลัง 3 จะ = 1แล้ว+8จะเท่ากับ9 แล้วนำ 7+4=11 มาคูณ 9 จะได้เท่ากับ 99 พอดี