การบ้านแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ครูสอนไม่เข้าใจ หน้า 204ข้อ 2 4 6 8 และหน้า 206 ข้อ 1-6
[แบบฝึกหัดชั้นป.6]

1

คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-24T00:01:47+07:00
ไม่เข้าใจเรื่องการหาพื่นน่ะหรอครับ 
ถ้าหาความยาวรอบรูปใช้ 2ไพr
เช่น ใช้ เศษ22ส่วน7 = 22/7
รูปวงกลมหนึ่งมีรัศมี 14 เซนติเมตร จงหาความยาวรอบรูปวงกลม 
= 2 x 22/7 x 14 = 88
--------------------------------------------------------------
ถ้าหาพื่นที่วงกลม= ไพrยกกำลัง2
เช่น ใช้ 22/7
วงกลมมีรัศมี 7 เซนติเมตร วงกลมนี้มีพื่นที่เท่าไร 
= 22/7 x 7 x 7 = 154
--------------------------------------------------------------
จะให้หาพื่นที่วงแหวนด้วยไหมครับ