เปรียบเทียบโวหารคร่ำครวญของพระเวสสันดรเมื่อคิดว่าพระนางมัทรีสิ้นพระชนม์กับโวหารคร่ำครวญของพระรามที่มีต่อนางสีดาในกาพย์นางลอย พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

1