อ่านวิเคราะห์นวนิยาย เรื่อง รักหลากมิติของไอ อีจิมา แล้วทำแผนผังความคิด
คือว่าหนูต้องส่งไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ค่ะช่วยหนูหน่อย

1