คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-28T22:42:31+07:00
เว็บบอร์ด คือ เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ในลักษณะเป็น กระดานสนทนา เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน น่าจะประมาณนี้น่ะครับ
2014-03-07T20:04:48+07:00
เว็บบอร์ด (web board) คือลักษณะของเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา การพูดคุย การอภิปรายในสังคมออนไลน์