อยากให้ช่วยสรุปเนื้อหาของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวให้หน่อยนะครับ คือใกล้สอบแล้วน่ะครับ

ช่วยหน่อยนะครับ ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย

2

คำตอบ

2014-02-17T20:10:46+07:00
Https://sites.google.com/site/sayrungphinyasri/smkar-cheing-sen-tawpaer-deiyw
ลองเข้าลิ้งนี้ดูนะคะ ไม่เข้าใจยังไงถามได้นะ

ขอบคุณคับ
ไม่เป็นไรค่ะ เพิ่งเรียนมาเหมือนกัน ไม่เข้าใจถามได้นะคะ^^
2014-02-17T21:02:47+07:00
 นิยาม   สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  คือ  สมการที่มีตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่า  (unknow)  และเลขชี้กำลัง        ของตัวแปรเป็น  1  ตัวแปรอาจปรากฎเพียงข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมาย  “ = ”  หรือ  ปรากฏทั้งสองข้างแต่        เมื่อจัดรูปให้อยู่ในรูปผลสำเร็จโดยมี  x  เป็นตัวแปร    a , b  เป็นค่าคงตัว  และ a ไม่เท่ากับ  0  จะอยู่ในรูปแบบ        สมการเป็น             ax + b = 0