แน่นอน
แปลว่า ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด คะ

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-17T20:09:08+07:00
2014-02-17T20:09:20+07:00