จากกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันดิบในทะเลบริเวณเกาะเสม็ด น่าจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีในข้อใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

2
น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล จะส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น สัตว์และพืชทะเลน้ำตื้นจำนวนมาก เพราะคราบน้ำมัน จะทำให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไม่ มีแสง อากาศ และอาหารในการดำรงชีวิต รวมถึงความสูญเสียทางการท่องเที่ยวทางทะเล

คำตอบ

2014-02-17T20:19:02+07:00
สัตว์น้ำ เพราะน้ำมันดิบเป็นอันตรายเมื่อมันรั่วไหลสู่ทะเลก็จะทำให้สัตว์น้ำตาย
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:47:49+07:00
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเพราะน้ำมันมีสารเคมีเมื่ออยู่ในน้ำสัตว์น้ำได้รับไปโดยตรงและถ้าคนกินเข้าไปสารพิษก็เข้าไปในตัวคนต่อ