ลังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง มีพื้นที่ฐาน 300 ตารางเซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ลังใบนี้มีความจุกี่ลิตร

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T20:35:07+07:00
ปริมาตร = พื้นที่ฐาน คูณ สูง
ปริมาตร = 300*15 = 4500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 ลิตร
4500 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 4500/1000 = 4.5 ลิตร
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T18:41:00+07:00
ปริมาตร = 300x15 = 4500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
     1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 ลิตร
     4500 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 4500/1000 = 4.5 ลิตร