คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-17T21:03:43+07:00
ยุคโลหะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 - 6,000 ปีก่อนพุทธศักราช นะ