คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T21:30:38+07:00
เส้นตรง 4x+y-3 = 0 มีความชัน = -4
เส้นที่ตั้งฉากจะมีความชัน 1/4 (ความชันของเส้นที่ตั้งฉากกัน คูณกันได้ -1)

เส้นตรงที่ต้องการผ่านจุด 
(3,-5)
สมการเส้นตรงที่ต้องการ คือ
y-y
 = m(x-x)
y-(-5) = (1/4)(x-3)
นำ 4 คูณทั้งสมการ
4(y+5) = x-3
4y+20 = x-3
x-4y-23 = 0