เซลล์ที่มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้: ดีเอ็นเอ ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์ เอนไซม์ และ ไมโทคอนเดรีย เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอะไร

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-17T22:05:51+07:00
อาจเป็นได้ทั้งพืชหรือสัตว์
เหตุผล เซลล์ดังกล่าวพบไมโทคอนเดรียแสดงว่าเป็นเซลล์ยูคาริโอต  แต่แบคทีเรียมีเซลล์แบบโพรคาริโอตดังนั้นเซลล์ในข้อนี้จึงเป็นได้ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T22:19:23+07:00