คำตอบ

2014-02-17T21:34:52+07:00
Https://sites.google.com/site/bodybalanceu/hnathi-kar-thangan-khxng-hnwy-ti

คาดว่าลิงค์นี้น่าจะมีข้อมูลบอกนะคะ แต่ถ้าไม่มีต้องขอโทษด้วยจริงไคะ
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T21:45:08+07:00
- การแพร่
- ออสโมซิส
- เอนโดไซโทซิส

(โจทย์น่าจะประยุกต์มาจากข้อสอบ O-net ม.6 (วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2552 สอบกุมภาพันธ์ 2553)