การดื่มน้ำส้มเป็นปริมาณมาก ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T22:02:05+07:00
ไม่เป็นกรด
เพราะเลือดมีคุณสมบัติเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ 
เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายได้รับสารที่เป็นกรดอ่อน หรือเบสอ่อนเข้าไปในร่างกาย ไปค่า pH (วัดความเป็นกรดหรือเบส) ในเลือดจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จนถือได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลง
(ข้อสอบโอเน็ต)
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T18:14:21+07:00
โปรตีนและสารละลายอื่นๆที่อยู่ในเลือดจะช่วยรักษาสมดุลกรด-ด่างหรือphของเนื้อเยื่อในร่างกายและทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ซึ่งเป็นสารช่วยต้านทานการเปลี่ยนแปลงของph เช่น หลังจากดื่มน้ำส้มซึ่งเป็นกรดphของเลือดจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก