คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-17T22:11:43+07:00
โจทย์ไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มีตัวเลือก แต่เป็นโจทย์ของข้อสอบโอเน็ต ปี 2552 เลยทราบว่า ตัวเลือกคืออะไร

วิธีการในข้อใดที่ใช้ควบคุมโรคไวรัสในพืชได้ผลดีที่สุด
1. การเผาทำลายพืช 
2. การฉีดวัคซีน
3. การใช้ยาปฏิชีวนะ 
4. การเพิ่มไนโตรเจนในดิน

คำตอบ คือ 1. การเผาทำลายพืช 
เผาโดยใช้ความร้อนเข้าช่วยในการกำจัดเชื้อไวรัสจากตอพันธุ์ และลดจำนวนแมลงพาหะเมื่อปลูกพืชขึ้นใหม่