เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคน ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสร้างสารใดมาต่อสู้

1

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T12:05:26+07:00
เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายจะสร้างแอนติบอดีเข้ามาต่อสู้ เพราะเป็นสารที่สร้างขึ้นในร่างกายคนหรือสัตว์ หลังจากได้รับแอนติเจน แอนติบอดีเป็นสารไกลโคโปรตีนที่สามารถทำปฏิกิริยาจำเพาะกับแอนติเจนที่กระตุ้นให้สร้างมันขึ้นมา จะพบแอนติบอดีในซีรัมของเลือด