คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T12:56:26+07:00
รู้สำนวนไทยเช่น น้ำบ่อน้อย หมายถึง น้ำลาย
รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นชื่อเมือง