คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T15:05:37+07:00
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-20T12:21:04+07:00
5มุมค่ะ มุมที่ถูกตัดก็จะกลายเป็น2มุมดูตามภาพที่แนบมาเลยค่ะ