คำตอบ

  • oyozumi
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-23T03:36:13+07:00
สังเกตจาก ตัวแปร ที่เราไม่รู้ค่าเราติดเป็นค่าx ของพหุนามตัวอย่าง  x^{2} +x+3 
ค่าx จะมีดีกรีต่างๆ เช่น  x^{2} เป็นดีกรี 2 ,x ก็ดีกรี 1