สำนวนใดเหมาะสมที่สุดสำหรับเติมลงในช่องว่าง"เขาเป็นคนฉลาดบอกสั้นๆเขาก็ทำตามได้ไม่ต้อง..."ตรงกับสำนวนใด

2
"เขาเป็นคนฉลาดบอกสั้นๆเขาก็ทำตามได้ไม่ต้อง...ชักเเม่น้ำทั้งห้า..หรอก"