คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T00:47:39+07:00
เวลา ฤดูร้อน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง 
ฤดูหนาว ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง