นางเห็นรูปสุววณอยู่ชั้นใน เอารูปเงาะสวมไว้ให้คนหลงความหมายแฝงของข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด

1

คำตอบ